DHZ Hradná -HISTÓRIA

Písomné informácie

Prvý hasičšký spolok bol založený v roku 1928, spoločný pre obe obce Súľov a Hradná. Ustanovujúca schôdza sa konala 29. januára 1928, na ktorej zúčastnení prijali stanovy spolku, predsedom valného zhromaždenia bol vtedajší richtár obce Ondrej Varhaník, zapisovateľom J.K. Treskoň, notár a overovateľmi Emanuel Císařovský a Juraj Bušovský. Úradné boli stanovy zaregistrované 7. marca 1928. O fungovanie zboru sa staral i Ľudovít Sauerman z Hliníka, vtedajší okresný dozorca Okresnej hasičskej jednoty. Dňa 3. júna 1928 bol zvolený za predsedu hasičského spolku v Súľove - Hradnej Ondrej Varhaník, prvým veliteľom bol Emanuel Císařovksý, lesný úradník na hornodvorskom panstve v Súľove. Podľa spomienok zakladajúcich (zaznamenaných okolo roku 1968) mal Císařovský vľúdnu povahu, bol človekom prístupným (ľudovým), za čo mu nadriadení hrozili suspendovaným, kvôli čomu sa svojej funkcie v zbore vzdal, miesto neho nastúpil Štefan Varhaník. Prvým dobrým strojníkom bol Ján Durec Podoliak, trubačom sa stal Juraj Blaško, a tajomníkom Štefan Boško.

Medzi zakladajúcich členov zboru patrili: Ondrej Blaško, Juraj Ďurajka, Ondrej Durec, Štefan Durec, Rudolf Dóczy, Martin Hoferica, Štefan Johanides, Štefan Kamas, Pavol Klučiar, Štefan Piaček, Juraj Smatana a Juraj Bušovský.

Z obyvateľov z Hradnej, sa toho prvého hasičského zboru stali členmi: Štefan Boško ( bol zástupcom veliteľa a v obci zastával i funkciu zástupca richtára), Ondrej Smatana, Juraj Boško, Ondrej Lingeš, Ondrej Durec Ukrop, Štefan Bušfy, Jozef Chúpek. Títo siedmy Hradňanci zotrvali v zbore celých 9 rokov až do roku 1937.

Reklamu na tomto hostingu zajišťuje Business Factory - internetová reklama a pokročilý internetový marketing